EN

Борка Аврамова

Родена во Тетово | 1924 – 1993

Во колекцијата на МСУ се наоѓа делото на Борка, теракота насловено „Човек од планината“, 1962 со димензии 35х22х28 см.

Претходни изданија