EN

Борис Николоски

Роден во Прилеп | 1935

Претставуваме дел од серијата дела од Борис Николовски вклучени во колекцијата на МСУ, дрво, метал:
Скулптура 2 (Јарем), 1967 | Фигура на уметник, 1967 | Скулптура 3 (Направа), 1967 | Скулптура 1 (Глава), 1967 | Христијан Тодоровски Карпош, 1975

Претходни изданија