EN

Богоја Ангелковски

Во колекцијата на МСУ се наоѓа делото на Богоја насловено „Пловидба низ сонот, низ кругот, или…”, 1993, дрво, метал.

Претходни изданија