EN

Благоја Дрнков

Роден во Скопје | 1914

Претставуваме неколку од серијата дела на Благоја вклучени во колекцијата на МСУ:
Мултипликација 2, 1983 | Кора, 1970 | Дрво 3, 1969/1974 | Мултипликација 1, 1983

Previous Issues