EN

Барбара Наребска Дебска

1921, Влоцлавек, Полска – 2000, Александров Кујавски, Полска

 

Чунови, 1959

Акватинта, 45 x 54,5 см

Едиција: 23/30; сигнирано: д.л.: Lodiu 23/30; д.д.: Barbara Narebska Debska 1959

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00342

Претходни изданија