EN

Барбара Квасниевска

1931, Варшава, Полска 

 

Птица од Нил, 1964

Бакропис на хартија, 66 x 50 см

Едиција: о.а.; сигнирано: долу лево: Е.А.; д.с.: Oiseau du Vil; д.д.: B.Kwasniewska

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00804

 

Претходни изданија