EN

Aj – О

| Јапонија |

Роден во Ибараки во 1931.

Претставуваме делo на Ај – О вклученo во колекцијата на МСУ:
70 степенувања на виножито, 1984, сито печат, а.о. 60×78,5cm

Претходни изданија