EN

Анета Светиева

| Македонија |

Родена во Битола | 1944

Претставуваме неколку од серијата дела на Анета Светиева вклучени во колекцијата на МСУ, теракота:
Кај убавицата и ѕверот, 1993 | Фигура во количка, 1982 | Капачка (Гулабица), 1987

Претходни изданија