EN

Анета Светиева

1944, Битола, Македонија

 

Кај убавицата и ѕверот, 1993

Теракота, композиција од три фигури, променливи димензии

Аквизиција: Откуп

Инвентарен бр.: 03821

Претходни изданија