EN

Алберто Бури

| Италија |

Роден во Чита ди Кастело | 1915 – 1995

Благодарение на ангажманот на Националниот комитет на пластичните уметности од Рим, а особено на контактот на галеристот и сликарот Марио Пенелопе со Алберто Бури, во 1966 беше добиена сликата “Бело С-1964”,комбинирана техника на лесонит,38х92. Потоа комуникацијата со авторот беше воспоставена преку писма. Бури е еден од мајсторите на енформелното сликарство и поради тоа ќе стекне голем број приврзеници, особено во Италија. Неговите слики настанати непосредно после војната се толкуваат како коментар, поточно како евоцирање на стравовите што ги донесе Втората светска војна. Но, магичноста на суровиот пристап на оваа слика е ублажен. Бури овде се концентрира на белата структурална површина и на изгорената пластична фолија. Оптимизмот кој се чувствува го изразува белото, што всушност е примарната “тема”. Наведените карактеристики на делото наведуваат на констатацијата дека тоа е едно од реперните дела на Алберто Бури.

Претставуваме делo на Алберто Бури вклученo во колекцијата на МСУ:
Бело С- 64, 1964, мешана техника на лесонит, 38x92cm

Previous Issues