Ана Ева Бергман

| Франција |

Претставуваме неколку од серијата дела од Ана Ева Бергман вклучени во колекцијата на МСУ:
Литографија бр. 7, 1963, литографија, а.о., 76,5×56,5cm | Графика бр. 33, 1953, бакропис, а.о., 65x51cm | Графика бр. 1, 1957, дрворез, а.о., 66x50cm | Графика бр. 2, 1957, дрворез, а.о., 60x50cm | Планински ѕид, 1957, литографија, а.о., 76×57

Бергман Ана ЕваNo more work to show