Публикации Големото стакло 1/1995
EN

Големото стакло 1/1995

Содржина:

Тема: Уметникот/уметноста денес
Соња Абаџиева, Враќање во орбитата?

45. Биенале во Венеција:
Лилјана Неделковска, Главни точки на уметноста, 45 Биенале во Венеција
Зоран Петровски, Глигор Стефанов и Петре Николоски
Соња Абаџиева, Глигор Стефанов-Алегорија на светлината
Лилјана Неделковска, Петре Николоски

Интервју: Герхард Рихтер

Авторски страници: Лазо Плавевски, Водени линии и египетски мотиви

Омаж:
Д-р Штефка Цобељ, Борко Лазески-еден од учениците на Андре Лот во Париз
Димитар Кондовски, Во ерата на влекачите, разговарал со Зоран Петровски

Д-р Борис Петковски, Сликите на Петар Мазев или пресметка со постоењето

Изложби; Книги; Информации

Преводи:
Томас Мекевили, Историја, квалитет, глобализам
Томас Мекевили: Пост-модерн

Претходни изданија