EN

Димо Шумковски – Шумка

Роден во Цер | 1921 – 1999

Претставуваме неколку од серијата дела на Димо Шумковски – Шумка вклучени во колекцијата на МСУ:
Амфора 8, 1959/1963, цемент, 140x17x7cm | Амфора 7, 1963, цемент, 158x18x7cm | Амфора 5, 1963, цемент, 154x14x14cm

Претходни изданија