Елегантно вклопен во планот на централно Скопје во рамки на тврдината Кале - Музејот доминира над градската панорама како средишен споменик и симбол на светската солидарност во обновата на Скопје по земјотресот во 1963.

Колекции

Станете сопственик на ексклузивни публикации. Посетете не...

Следни изложби

Следни останати настани

Новости

Посетителите за МСУ

© MoCA / МСУ