Изложби Тековни Следни Минати
EN

Пејзаж на вознемиреност

09/03/2023 - 06/04/2023

 

Во фокусот на изложбата со работен наслов „Пејзаж на вознемиреност“ е глобалната закана од климатските промени и еколошките предизвици со кои во локални рамки се соочуваат градовите, граѓаните и природната околина во Македонија.

Изложбата е резултат на петмесечно истражување на уметниците Слободанка Стевчевска и Денис Сарагиновски (ОПА), Ивана Мирчевска, Дарко Алексовски, Зорица Зафировска и Никола Узуновски заедно со Тихомир Топузовски, раководител на проектот, Ивана Васева, кураторка и Кирил Арсовски Пржо, биолог и еколог. Истражувањето се одвиваше на неколку локации низ земјава како Велес, Битола, Преспа и Скопје во соработка со членови на Еколошко друштво од Велес „Вила Зора“, иницијативата „Битола на Точак“ и јавната институција Национален парк Галичица, со кои се дискутираше за можни соработки, користење на уметнички пристапи и методлогии преку кои ќе се влијае до соодветните институции за решавање на низа ургентните проблеми.

Проектот започна со  РАБОТИЛНИЦА во ВЕЛЕС на 04.11.2022. Оваа работилница се насочи кон Депонијата со згура (отпад при топење руда) на Топилница во Велес, која е сеуште е еден од најсериозните проблеми на животната средина не само во Велес, туку и на ниво на целата држава и регионот. За важноста на решавањето на прашањето со Црниот рид апелираат со години локалната велешка организација „Вила Зора“ но сеуште прашањето останува нерешено. Црниот рид, во кој се проценува дека има над 1,8 милиони тони отпад, сѐ уште стои, и зафаќа простор од 33.000 кубни метри, е проценето дека има околу 10 проценти цинк, еден процент олово како и други опасни метали како кадмиум, бакар, арсен, индиум, талиум.

Проектот продолжи на 18 и 19 Ноември со работилници на повеќе локации како Црна река, B. РЕК Битола – Новаци, и езерото во Суводол каде се евидентираат  последиците на застарените технологии и фабрики, кои директно влијаат на загадување на почвата и воздухот.  Понатаму, Националниот парк Пелистер и проблемот со исчезнувањето на моликовите щуми, како и Езерани и Стење каде е очигледно намалувањето на водостојот на Преспанско Eзеро и губењето на биодиверзитетот под влијание на климатските промени како и поради користењето на водата за системи за наводнување.

На последната работилница, која се одржа на 17 декември во Скопје се зборуваше за историското и модерното значење на јавните зелени површини и паркови на градот кои неповратно се губат поради големите градежни иницијативи, создавајќи таканаречени „топлински острови“ кои ја зголемуваат температурата во градот, особено во централното подрачје. Исто така, преку работилницата во Скопје се разгледуваа поранешните како и новите екосистеми во урбаните средини како споменикот на природа Гази Баба и заштитниот предел Водно.

 

Иницијативата е дел од проектот „Пејзаж на вознемиреност“ (култура и уметност за идното коегзистирање со еколошките кризи и климатски промени) чијa основа цел е да создаде услови за квалитетна размена на знаења, соработки, едукација и уметничка продукција, преку која уметниците, истражувачите, еколозите, активистите и граѓаните во Македонија ќе се ангажираат во однос на животната средина и климатските промени. Проектот е целосно финансиран од ФООМ (Фондацијата Отворено општество – Македонија).

Фото: Денис Сарагиновски // Photo: Denis Saraginovski

Фото: Денис Сарагиновски // Photo: Denis Saraginovski

Фото: Денис Сарагиновски // Photo: Denis Saraginovski

Фото: Денис Сарагиновски // Photo: Denis Saraginovski

Фото: Денис Сарагиновски // Photo: Denis Saraginovski

Фото: Денис Сарагиновски // Photo: Denis Saraginovski

Фото: Денис Сарагиновски // Photo: Denis Saraginovski

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Современи екосистеми: истражување помеѓу уметност и екологија во Северна Македонија

08/10/ 2022 - 26/10/ 2022

Јана Јакимовска: Ретро-телесни ретроспективи

23/09/ 2022 - 05/10/ 2022

Пркосни слики

16/09/ 2022 - 27/09/ 2022

Симон Узуновски: Пат за Волкодери - Ретроспектива

13/09/ 2022 - 25/10/ 2022