Публикации Станко Павлески: Издавачка куќа О.Е.О. 2002/2012
EN

Станко Павлески: Издавачка куќа О.Е.О. 2002/2012

 

Каталог од ретроспективна изложба

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2012

Автор:

Зоран Петровски

Уредува:

Станко Павлески

Текстови:

Зоран Петровски, Станко Павлески

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2012

Ликовно уредување:

Гордана Даутовска Поповска

Јазик:

Македонски, англиски преводи

Корица и димензии:

мек повез, 23,3 х 17,5

Број на страници:

220

ISBN 978-9989-199-42-4

Претходни изданија