Соња Абаџиева: Континуитет 1977-1985
EN

Соња Абаџиева: Континуитет 1977-1985

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје, 2004

Едиција: Досие МСУ

(272 стр., колор репродукции)

ISBN 9989-703-61-2

Претходни изданија