Публикации Наташа Неделкова
EN

Наташа Неделкова

 

Каталог од изложба:

Наташа Неделкова: Изведувајќи го безличното / Манифестирање на спекулумот

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Автори:

Благоја Варошанец, Ива Димовски, Владимир Јанчевски

Текст:

Благоја Варошанец, Наташа Неделкова

Фотографија:

Маја Јаневска-Илиева

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 20 х 20см

Страници:

32

Претходни изданија