Публикации Лубарда
EN

Лубарда

 

Каталог од изложба:

Петар Лубарда: Од колекцијата на МСУ Скопје

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2023

Автори:

Владимир Јанчевски, Благоја Варошанец

Текст:

Марија Петровиќ, Владимир Јанчевски, Благоја Варошанец

Фотографија:

Роберт Јанкулоски, од документацијата на МСУ-Скопје

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 20 х 20см

Страници:

60

Претходни изданија