Душан Перчинков
EN

Душан Перчинков

Душан Перчинков

Автор: Зоран Петровски

Текстови: Зоран Петровски, Соња Абаџиева, Бојан Иванов

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје 2003

150 страни, колор репродукции, мек повез

Текстови на македонски со англиски превод

Претходни изданија