Публикации Борис Петковски: Музеј на современата уметност 1964-1976
EN

Борис Петковски: Музеј на современата уметност 1964-1976

 

Издавач: Музеј на современата уметност, 2001

Едиција: Досие МСУ – Книга 1

Автор:

Борис Петковски

Текст:

Борис Петковски

Ликовно обликување:

Стефан Георгиевски

Корици и димензии

24 х 17

Број на страници

320

ISBN 9989-703-34-5

Претходни изданија