Борис Петковски: Музеј на современата уметност 1964-1976
EN

Борис Петковски: Музеј на современата уметност 1964-1976

Издавач: Музеј на современата уметност, 2001

Едиција: Досие МСУ

(320 стр., ц/б илустрации)

ISBN 9989-703-34-5

Previous Issues