Големото стакло 7/8, 1998-2000

СОДРЖИНА Тема: Концептуална уметност ? Валентино Димитровски: Концептуалната уметност како феномен на преиспитување на природата на уметноста во шеесеттите и седумдесеттите години на светската сцена Д-р Владимир Величковски: Фрагментарни вредности Д-р Небојша Вилиќ и Бојан Иванов: Одблесоци на концептуалната уметност (Македонија) Соња Абаџиева: Душан Перчинков – Преструктурирање на не-предметноста Лазо

Повеќе

Големото стакло 6

Содржина Тема: Уметност со релација Борис Петковски, Карактерот на ангажираната уметност во Македонија Небојша Вилиќ, Кон “уметноста со релација“ на “Крајот на векот“; Македонски состојби: 1985-1997 Конча Пирковска, Тоталитарната артократија на Станковски Небојша Вилиќ, Еден пример: Жанета Вангели Соња Абаџиева, Томе Аџиевски: Враќање кон онтолошкиот статус на природата/околината Марика Бочварова,

Повеќе

Големото стакло 5

Содржина Тони Крег Лилјана Неделковска, Изложба на Тони Крег во Музејот на современата уметност, Скопје Соња Абаџиева, Интервју со Тони Крег, Скулптура-фулкрум на материјата и мислата Даниел Сутиф, Забите на Луси Питер Скедал, Биг Бенг на Тони Крег Авторски страници: Александар Станковски, Идеолошко-политичка дисјункција Меѓународни изложби: Валентино Димитровски, Dokumenta X

Повеќе

Големото стакло 4

Содржина Тема: Аспекти на уметноста во пост-социјализмот Македонија: Валентино Димитровски, Сегмент од актуелната ликовна “сцена“ во Македонија Русија: Бранка Стипанчиќ, разговор со Виктор Мисијано Хрватска: Желимир Кошчевиќ, Ни на небо, ни на земја, но сепак… Украина: Марта Кузма, Критериумите во современата уметност Полска: Бранка Стипанчиќ, Конструкции во Процес, разговор со

Повеќе

Големото стакло 3

Содржина 46 Биенале во Венеција Сња Абаџиева, Et in Venezia ego Сузана Милевска, Хистероскопија: Анатомијата како судбина 4. Биенале во Истанбул Валентина Димитровски, Orientation: The Vision of Art in a Paradoxical World Авторски страници: Душан Перчинков: Тест за светлоотпорност на боите Толкувања: Лилјана Неделковска, Другиот говор на Искра Димитрова Небојша

Повеќе

Големото стакло 2

Содржина Тема: Инсталации Небојша Вилиќ, Инсталации: предизвик или нужност? Соња Абаџиева, Нарцис, Јанус…барање на идентитетот Небојша Вилиќ, Show Versus Topic (Биенале во Сао Паоло) Актуелно: Лорен Седофски, Биенале во венеција, интервју со Жан Клер Денис Купер и Гери Индијана, Pulp the Hype on the Q.T. (Евтини приказни) Авторски страници: Јован

Повеќе

Големото стакло 1

Содржина: Тема: Уметникот/уметноста денес Соња Абаџиева, Враќање во орбитата? 45. Биенале во Венеција: Лилјана Неделковска, Главни точки на уметноста, 45 Биенале во Венеција Зоран Петровски, Глигор Стефанов и Петре Николоски Соња Абаџиева, Глигор Стефанов-Алегорија на светлината Лилјана Неделковска, Петре Николоски Интервју: Герхард Рихтер Авторски страници: Лазо Плавевски, Водени линии и

Повеќе