Изложби Тековни Следни Минати
EN

Јана Константиновска: Друштвен град

18/07/ 2022 - 01/09 2022

 

Изложбата со наслов „Друштвен град“ произлезе од материјалите првично собрани за истражувањето на Јана Константинова, спроведено во École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL во Швајцарија. Изложбата е курирана од Оливер Илиевски, кој го избра и аранжираше материјалот со идеја да биде интегрално изложен за да му овозможи на посетителот активен ангажман и да стане привремен граѓанин на Друштвениот Град. На изложбата се претставени постери за настани, филмови, фотографии и архитектонски цртежи, кои се дел од богатата колекција од 400 артефакти собрани во рамките на интердисциплинарното истражување.

 

Основниот концепт на изложбата е да се придонесе за унапредување на знаењето и да се отстапи од тековните дефиниции за пазарно ориентираниот „креативен град“ со фокус на забава и разонода, и урбанизам кој што првенствено се справува со енергетската ефикасност преку парадигмата за одржливост, занемарувајќи го прашањето на човекот и неговото добро битие. Со таа цел истражувањето ги третира урбаното планирање, и културното планирање како една целина.

 

Во истиот дух, тој има за цел да го замени сегашниот „креативен град“ со нов модел на „шалтер“, откриен во југословенските градови и карактеризиран со посебни општествени, културни и уметнички квалитети кои се корисни и за развојот на индивидуалните таленти и за благосостојбата на заедницата. Со позајмување на примерите од минатото се покажува како градовите од иднината – кои сега бираат решенија само главно во областа на технологиите за одржливост – ќе имаат корист од интегрирањето на тие иновации и стратегии насочени кон човекот, како и кон социјалните, културните и уметничките елементи во нивното обликување.

 

Во рамките на Изложбата ќе биде проектиран и документарен филм на Илија Павлов. Дизајн на изложбата BaC2SX; дизајн на плакат Матеја Николиќ.

 

Изложбата е финансиски поддржана од Министерството за култура во рамките на Интердисциплинарната програма 2022.

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Дритон Селмани: Лаењето на облаците не ги вознемирува кучињата

04/11/ 2022-25/02/ 2023

Современи екосистеми: истражување помеѓу уметност и екологија во Северна Македонија

08/10/ 2022 - 26/10/ 2022

Сè што ни е заедничко / Sa so si amenge jekhethane

08/11/ 2022 - 23/02/ 2023

Јана Јакимовска: Ретро-телесни ретроспективи

23/09/ 2022 - 05/10/ 2022