Изложби Тековни Следни Минати
EN

Пејзаж на вознемиреност: 11 критични жешки точки во Р.С. Македонија

04/10/ 2023 - 09/10/ 2023

Проектот „Пејзаж на вознемиреност“ е резултат на неколкумесечното истражување што се однесува на Република Северна Македонија како една од земјите на Западен Балкан, кои претставуваат средиште на загадувањето во Европа, пред сѐ, поради застарените фабрики за јаглен, автомобилите, неисправните индустрии, како и енергетската сиромаштија на населението. И низа други фактори кои во континуитет го загадуваат воздухот, водата, загрозувајќи го севкупниот биодиверзитет на земјата, предизвикувајќи негативни влијанија врз животната средина и здравјето на граѓаните.

Изложбата „Пејзаж на вознемиреност – единаесет критични жешки точки во Република Северна Македонија“ ја градат фотографии од единаесет жешки точки лоцирани од професорот Трајче Стафилов и кои се однесуваат на конкретни локации на активни и затворени индустриски објекти кои генерираат отпад и ја загадуваат животната средина со тешки метали. Единаесетте жешки точки се рангирани по опасност на овие жешки точки, а критериумите се количеството на отпадот што го создаваат, токсичноста, колку локацијата е блиску до населено место, концентрацијата на опасните хемикалии во отпадот, во каква форма се и други фактори.

Во рамки на изложбата e и публикацијата ’Пејзаж на вознемиреност: култура и уметност за идното коегзистирање со еколошките кризи и климатски промени’, како и предавањата на проф. д-р Трајче Стафилов и Тихомир Топузовски.

Фотографиите се во авторство на Денис Сарагиновски а целоиот настан е продуциран во соработка со кураторката Ивана Васева. Проектот е поддржан од Фондацијата отворено општество – Македонија.

Изглед од изложбата; Фото Денис Сарагиновски

Изглед од изложбата Фото: Денис Срагиновски

Фотографија: Денис Сарагиновски

Изглед од изложбата; Фото: Денис Сарагиовски

Фотографија: Денис Сарагиновски

Изглед од изложбата Фото: Денис Сарагиновски, ф. 2023

Фотографија: Денис Сарагиновски

Фотографија: Денис Сарагиновски

Фотографија: Денис Сарагиновски

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Континуитети: француски уметници во збирките на МСУ Скопје

07/12/ 2023 - 22/02/ 2024

Иднината како проект: Доксијадис во Скопје

21/09/ 2023 - 23/04 2024

Сè што ни е заедничко

20/10/ 2023 - 12/05/ 2024

Пејзаж на вознемиреност: 11 критични жешки точки во Р.С. Македонија

04/10/ 2023 - 09/10/ 2023