Изложби Тековни Следни изложби Минати изложби
EN

Конекции во колекциите – италијански и македонски паралели

Музеј на современата уметност-Скопје

 27. 09. 2018 – 25. 02. 2019

 

Изложбата „Конекции во колекциите – италијанско-македонски паралели“ се обидува да прикаже можни ликовни врски меѓу делата од италијански и македонски автори застапени во колекцијата во Музејот на современата уметност-Скопје. Повеќето од овие дела во себе носат различни социјални, економски, културни предзнаци и историски белег од времето кога се создадени, но една од универзалните карактеристики на модернизмот е подеднаквиот ентузијазам со кој уметниците од двете земји пристапуваат кон раскинување на врските со дотогашните ликовни предлошки и приклучување на панорамата на стилските развои во светската уметност.

Во изложбата се вклучени две значајни колекции во Музејот на современата уметност: италијанската, која ги вклучува делата на Алберто Бури, Енрико Бај, Корадо Каљи, Ренато Гутузо, Ѓузепе Капогроси, Еторе Кола, Никола Карино, Лука Патела, Виторе Барони, Франко Фонтана и други; и македонската колекција меѓу кои се делата на Петар Мазев, Душан Перчинков, Петар Х. Бошков, Симон Шемов, Танас Луловски,  Ордан Петлевски, Кирил Гегоски, Ирена Паскали, Борис Шемов и др.

Оваа транс-историски конципирана изложба, заснована на индивидуален кураторски избор, прави и извесни исчекори од модернизмот, следејќи ги подоцнешните дела од колекцијата според одредени ликовни аналогии и контекстуализации. Во нив делата на места резонираат себе-објаснувачки и врската меѓу нив е брза и отворена, но за некои од нив е потребно попроникливо читање на тематската или стилската поврзаност.

 

Куратор: Бојана Јанева-Шемова

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Ахмет Огут: СКОКНИ

26/05/ 2022 - 21/09/ 2022

Лазо Плавевски: На тенок мраз

Дарко Алексовски: Пејзажи на восхитот

08/04/2022 - 26/05/2022

Аквизиции - донации 2017-2021

02/04/2022 - 15/05/2022