Изложби Тековни Следни Минати
EN

Гледај тука сум без простор

29/09/ 2021 – 21/11/ 2021

„Гледај тука сум без простор“ е изложба од Уметничката колекција на Телеком со дела од најрепрезентативните уметници од Југоисточна Европа, а со намера да ги осветли политичките пејзажи, социјалните случувања и да најде точка на кохезија во прикажувањето на политиката и уметноста на овој регион.

 

Миграцијата е суштинско искуство на дваесет и првиот век. Конфликтите предизвикани од новите војни, транзициските неприлики и исклучувачките политики предизвикаа поместување на голем број луѓе на маргините на светот.

 

Прашање за тоа дали постои нешто во посттранзициските држави што соодветно го третира минатото, за да ја прошири социо-политичката имагинација, да пропагира нови форми на меѓународна солидарност, и да обезбеди основа за продолжување во иднината е повеќе од релевантно.

 

Оттука, претставените дела се политичка критика на „исклучувањето“, овозможувајќи им видливост и културно признавање на оние кои се наоѓаат вон доменот на политиките, во и надвор од симболичните простори. Делата дозволуваат субверзивни врски, создавање алтернативни системи на ред, револт кон познатите системи и провокација за критичко размислување. Повеќе од кое било друго средство за шпекулирање, овозможуваат да патуваме напред и назад од нашата субјективна реалност, до консензус за посакувана, а можна сегашност.

 

Намерата на изложбата „Гледај тука сум без простор“ е преку поврзување на естетиката и политиката да предложи нов наратив за регионот и да го редефинира начинот на перцепција на некогашните ситуации во нови прилики, кои поставуваат нов  контра-распоред во културата.

 

Претставени уметници: Лучезар Бојаџиев, Јане Чаловски, Јасмина Цибиќ, Даница Дакиќ, Игор Грубиќ, Нилбар Гуреш, Петрит Халилај, Флака Халити, Христина Иваноска, Правдољуб Иванов, Сања Ивековиќ, Хортензија Ми Кафчин, Алевтина Какиџе, Шејла Камериќ, Бенги Карадуман, Ева Котаткова, Володимир Кузњецов, Мала Варшава, Владо Мартек, Циприан Мурезан, Дан Пержовски, Агњешка Полска, Словени и Татари, Недко Солаков, Младен Стилиновиќ, Марко Тадиќ, Мартина Вачева

 

Куратори: Мира Гаќина и Јованка Попова

Флака Халити/Flaka Haliti/Итноста се изгуби во обратна насока (додека беше во постојано одложување)/Its Urgency Got Lost in Reverse (While Being in Constant Delay)/ 2017 Инсталација | Installation

Лучезар Бојаџиев/Luchezar Boyadjiev/Дупката на Алиса или Мочуриштето на марксистичко- ленинистичката естетика / Alice’s Hole or the Swamp of Marx-Leninist Aesthetics | 1991 Инсталација, цртежи, молив на хартија | Installation, drawings, pencil on paper

Володимир Кузњецов/Volodymyr Kuznetsov/Како да се справите со свињите/How to Deal with the Pigs/2014/2015 Инсталација | Installation

Словени и Татари/Slavs and Tatars/Мола Насредин, Антимодерниот/Molla Nasreddin the Antimodern | 2012

Младен Стилиновиќ/ Mladen Stilinović/ Серија дела/Series of artworks

Владо Мартек/Vlado Martek Уметноста нема алтернатива/Art Has No Alternative/1986 Фотографија, картонска матрица со златна боја во спреј | Photography, cardboard stencil with golden spray paint

Словени и Татари/Slavs and Tatars/Молитвено нишање (Килибар) / Pray Sway (Amber) / 2016

Јане Чаловски/Yane Calovski Опсесивно опкружување/ Obsessive Setting /2010/ Инсталација, 3 фотографии во бојаInstallation, drawings, pencil on paper

Ева Котаткова | Eva Koťátková Групна терапија | Group Therapy / 2016

Дан Перјовсчи/Dan Perjovschi/Дојди, направи „облак“ со мене/Come Cloud With Me/2012/Цртежи, мастило на хартија/Drawings, ink on paper

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Современи екосистеми: истражување помеѓу уметност и екологија во Северна Македонија

08/10/ 2022 - 26/10/ 2022

Јана Јакимовска: Ретро-телесни ретроспективи

23/09/ 2022 - 05/10/ 2022

Пркосни слики

16/09/ 2022 - 27/09/ 2022

Симон Узуновски: Пат за Волкодери - Ретроспектива

13/09/ 2022 - 25/10/ 2022