Изложби Минати Следни Тековни
EN

2023

Иднината како проект: Доксијадис во Скопје

Ѓорѓе Јовановиќ: Горчлив шеќер

19/09/ 2023 – 10/02/ 2024