The Large Glass Journal, vol. 27/28, 2019

Музеј на современата уметност, Скопје Новиот број на списанието Големото стакло (бр. 27/28, 2019) е фокусиран на постхуманизмот, вклучувајќи есеи, уметнички проекти и извештаи, кои критички дискутираат и презентираат различни гледишта во врска со темата. Изданието е конципирано во три секции поврзани помеѓу себе и именувани како „Постхуманистичка телесност“, каде

Повеќе

The Large Glass Journal vol. 25/26, 2018

Музеј на современата уметност – Скопје Списанието Големото стакло за прв пат е издадено во 1995 година и публикувано во 24 броеви до 2009 година. Повторното издавање на списанието во 2018, сега ‘Тhe Large Glass’ со нов концепт, како списание за современа уметност култура и теорија, означува нов почеток. Издавањето

Повеќе

Point d’ironie / Ирониска точка

Списанието point d’ironie („ирониска точка“) произлезе од разговор меѓу ањес б., Кристијан Болтански и Ханс Урлих Обрист во 1977. Секоја година се публикуваат шест до осум изданија. Секое од нив е осмислено од уметник и е единствено како и едно уметничко дело. Благодарејќи на бесплатното делење и на тиражот и

Повеќе

Големото стакло 1, 1995

Содржина: Тема: Уметникот/уметноста денесСоња Абаџиева, Враќање во орбитата? 45. Биенале во Венеција:Лилјана Неделковска, Главни точки на уметноста, 45 Биенале во ВенецијаЗоран Петровски, Глигор Стефанов и Петре НиколоскиСоња Абаџиева, Глигор Стефанов-Алегорија на светлинатаЛилјана Неделковска, Петре Николоски Интервју: Герхард Рихтер Авторски страници: Лазо Плавевски, Водени линии и египетски мотиви Омаж:Д-р Штефка Цобељ,

Повеќе