Настани Адам Ночек: За планетарните архитектури на урбаните агро-екосистеми.
EN

Адам Ночек: За планетарните архитектури на урбаните агро-екосистеми.

12/03/ 2023

Во рамките на изложбата „Пејзаж на вознемиреност“, Музејот на современата уметност започнува со јавната програма со предавањето За планетарните архитектури на урбаните агро-екосистеми на Адам Ночек, професор по Филозофија на науката и технологијата од Државниот универзитет Аризона во САД на 12 март (недела) во 12 часот. Адам Ночек е директор на Центарот за филозофски технологии нa Државниот универзитет Аризона во САД. Неговите публикации тематски се позиционираат во пресекот помеѓу филозофијата, биологијата, медиумите и дизајнот. Неговата најнова книга е насловена Молекуларно заробување: Aнимација на биологијата (Molecular Capture: The Animation of Biology, Minnesota, 2021) издадена во 2021 година.

Предавањето критички пристапува кон технологиите на урбанизација на земјата која се подразбира како геолошка сила поради низата импликации, како што се емитувањето на јаглеродот, не/безбедноста на храната, деградацијата на почвата, водата, квалитетот на воздухот, губењето на биолошката разновидност и непропорционалното населување. Имајќи ги предвид овие состојби, Адам Ночек пристапува кон низа социјални и еколошки интервенции именувани како „урбана агроекологија“ кои имаат за цел да промовираат социјална и еколошка правда.

Ова предавање е реализирано во соработка со „Школата за Материјалистички реализам“.

 

МИНАТИ НАСТАНИ

МСУ и проектот ЕУ-Балкан во Парис

30/06/2023 - 01/07/2023

Предавање на Лиа и Дан Пержовски

05/04/ 2023

Адам Ночек: За планетарните архитектури на урбаните агро-екосистеми.

12/03/ 2023

Перформанс и предавање на Дилејн Ле Бас

01/02/ 2023