Новости ПОВИК НА „МСУ ШКОЛО“
EN

ПОВИК НА „МСУ ШКОЛО“

Едукативната програма во рамките на МСУ – Скопје го проширува образовниот дискурс со серија предавања и работилници под наслов „МСУ Школо“ под менторство на уметникот Никола Узуновски.

Програмата почнува на 22 ноември, 2022 со почеток во 19.30 часот во МСУ и ќе се одвива до 20 декември, 2022 секој вторник и четврток во истото време.

Предавањата се бесплатни.

Сите заинтересирани може да се пријават до 21 ноември 2022 на ел.адреса: info@msu.mk, со име и презиме, професија и најава дали ќе го следат целиот курс или поединечни предавања.

Програмата има за цел да ja изостри генералната наобразба, познавање и интерес за визуелната, особено за современата визуелна уметност.

Програмата на „МСУ Школо“ е насочена, пред се, кон студентите на Факултетот за ликовна уметност, студентите по Историја на уметност и археологија, Архитектонскиот факултет, понатаму за студентите кои ги изучуваат дизајнот, модата…, но и кон сите оние кои пројавуваат интерес кон современата и имаат афинитети да добијат поизострена слика за уметноста.

Во серијата предавања ќе се посвети внимание на главните прашања кои ја дефинираат уметноста денес, како таа се користи преку експлицитни примери, главните теми кои се во фокусот на современата уметност, системот на продукција и нејзината интеракција со јавноста.

За повеќе детали за програмата посетете ја нашата вебстрана: msu.mk/school-programs