Новости МСУ Скопје, дел од Манифеста
EN

МСУ Скопје, дел од Манифеста

Со задоволство објавуваме дека Музејот на современата уметност – Скопје е партнерска институција во организација на Проектот „Манифеста 14 Западен Балкан:

Ко-производство на заеднички простор и обликување на формации на солидарност на Западен Балкан и пошироко“, кофинансиран од Европската Унија.

Како дел од програмата на Манифеста – Европското биенале за современа уметност, во текот на наредните две години, Музејот на современа уметност ќе биде организатор на програмска целина составена од дискурзивна и изложбена програма. Дискурзивната програма ќе се фокусира на функцијата на музеите на современа уметност во ерата на „Новата реалност“, која е обликувана од поврзани настани во текот на 2020 и 2021 година, како што се пандемијата, заклучувањата, затворените граници, одговорите на националистичката влада, непријателските еколошки политики, протести и сл.

Меѓународната фондација „Манифеста“, која е иницијатор на номадското биенале за современа уметност и воедно инцијатор на „Манифеста 14 Западен Балкан“ почнаа соработка со Приштина, Косово со цел да го развијат проектот „Манифеста 14 Приштина“, кое ќе се одвива до октомври следната година.

Проектот „Манифеста 14 Западен Балкан“има за цел да го зголеми опсегот/доменот и времетраењето на Европското номадско биенале, преку развој на меѓурегионална платформа за соработка, вклучувајќи огромен спектар на културни и граѓански активности низ регионот. Интегрална цел на проектот е да се отвори Западен Балкан за да се создаде проект што ги преминува границите на изолирани културни инфраструктури и мрежи.

Поврзувајќи ги архитектурата, урбанистичкото планирање, човековите права, уметноста и културата, Проектот Манифеста 14 Западен Балкан предвидува многу разновидни активности во 2021 и 2022 година, почнувајќи од длабоки културни истражувања, експертски разговори и конференции до изложби и настани низ регионот.

Партнерската мрежа на Проектот Манифеста за Западен Балкан промовира политика на грижа помеѓу различните заедници на Западен Балкан и има за цел да стимулира пошироки структури на прекугранична мрежа, каде што може да напредува производството на знаење и локалната експертиза.

Активностите во развојниот процес ќе бидат резултат на тесна соработка помеѓу Меѓународната фондација Манифеста, Холандија и девет партнери од Западен Балкан: Музеј за современа уметност (МСУ) Скопје; Центар за постконфликтно истражување Сараево (PCRC); RRITU (Термокис) Приштина; Квендра Харабел Тирана; APSS Институт Подгорица; NGO Актив Косово; Мејдан Д.О.О. (Хестија) Белград; Косовска фондација за архитектура (KAF); Институт за современа уметност (ICA) Софија; Европски ромски институт за уметност и култура (ERIAC) Берлин.

Проектот Манифеста 14 Западен Балкан е награден со грант од Европската Унија за Креативна Европа Западен Балкан.