Изложба за МСУ и Скопје во Меѓународниот културен центар во Краков, Полска во 2019.
EN

Изложба за МСУ и Скопје во Меѓународниот културен центар во Краков, Полска во 2019.