bau1haus

Музеј на современата уметност Скопје 05. – 21. ноември, 2019 По повод стогодишнината на вајмарскиот Баухаус,  Музејот на современа уметност во Скопје во соработка со Амбасадата на Германија во Скопје, претставува 50 фотографии за архитектура на берлинскиот фотограф Жан Молитор од Германија и од светот, кои ја прикажуваат архитектурата на Модерната

Continue reading

bau1haus

Museum of Contemporary Art – Skopje 05. – 21. 11. 2019   In the framework of the Grand Tour of Modernism on the occasion of the centenary of the Weimar Bauhaus, the Museum of Contemporary Art Skopje  in cooperation with the Embassy of the Federal Republic of Germany in Skopje, presents 50

Continue reading