Adam Henry George

Дејвид Хокни подари еден цртеж и една графика. За неговите подароци се потрудија двајцата главни посредници во контактите со англиските автори, уметникот Денис Боуен и ликовниот критичар Кенет Кауц Смит. 1965 тие ја организираа средбата на Хокни со директорот на МСУ.


Artist's Artworks