EN

Антонија Ѓурковска

Многу ми се допадна турата со мала група (5 луѓе)! Ова беше една од главните причини што одбрав да го посетам Музејот на современа уметност.

 

Previous Issues