Станко Павлески

Роден во Ерековци | 1959 Претставуваме дел од серијата дела на Стaнко Павлески вклучени во колекцијата на МСУ, метал, челичен лим: Изменета материјалност, 1987 | Динами-самостоен статички минимум 4, 1989 | Аголна сензација – визуелна пирамида, 1987

Повеќе

Слободан Филовски

Роден во Битола | 1950 Претставуваме едно од серијата дела на Слободан Филовски вклучени во колекцијата на МСУ: Судир, 1979, акрилик на платно, 70 х 80см

Повеќе

Славчо Соколовски

Роден во Скопје | 1958 Претставуваме неколку од серијата дела на Славчо Соколовски вклучени во колекцијата на МСУ: Едра на хоризонтот 2, 1988, комбинирана техника на платно, 85×85см| Од циклусот: Пристанишна беда 5, 1993, комбинирана техника на платно, 150×150 см

Повеќе

Симон Шемов

Роден во Кавадарци | 1941 Претставуваме дела од Симон Шемов вклучени во колекцијата на МСУ, сито-печат на хартија, масло на платно, рачно изработена хартија: Циу-Циу Данче, 1977 | Космичка магија, 1987 | Охридски ангел 8, 1990 | Оовски зуи 2, 1967 | Прскалка за лозје, 1968 | Оовски пушач 1,

Повеќе

Симон Узуновски

Роден во Белград | 1949 Претставуваме дела од Симон Узуновски вклучени во колекцијата на МСУ: Преспа, 1976, дрво, пластични кеси, вода, 90х100см | Објект (Човек и птица), 1973-74, стакло, пластичен држач за леплива лента, леплива лента, 88х34х30см

Повеќе

Рубенс Корубин

Роден во Прилеп | 1944 Претставуваме дело од серијата дела на Рубенс вклучени во колекцијата на МСУ: Полжави, 1982, масло на платно со димензии 130 х 100см.

Повеќе

Родољуб Анастасов

Роден во Скопје | 1935 Во колекцијата на МСУ се наоѓа делото на Родољуб насловено „Македонска порта 1“, 1967 масло на платно, со димензии 151x151cm.

Повеќе

Ристо Калчевски

Роден во Прилеп | 1933 – 1989 Претставуваме неколку од серијата дела на Ристо вклучени во колекцијата на МСУ, комбинирана техника на платно: Слика 88-68, 1968 | Слика 14-81, 1981 | Слика 13-81, 1981

Повеќе

Петре Николоски

Роден во Прилеп | 1959 Претставуваме дел од серијата дела од Петре вклучени во колекцијата на МСУ, гранки, коноп, метални шајки на дрвена подлога: Објект 8, 1985 | Простор 7, 1986 | Балкански тепих, 2002

Повеќе

Петар Хаџи Бошков

Роден во Скопје | 1928 Претставуваме неколку од серијата дела на Петар вклучени во колекцијата на МСУ, метал, литографија, инсталација од полистер, скулптура, теракота: Скулптура 3/4 , 1964 | Графика 10, 1979 | Скулптура, 1980 | Улица, 2004 | Дијалог, 1978 | Глава 2, 1962/1963 | Скулптура 12 (од циклусот

Повеќе