Завршна сметка

Завршна сметка на НУ МСУ за 2017 (PDF)

Повеќе

Линеарен цртеж

  Проширување на линијата на хоризонтот: Возбудливоста и возбудата на линеарниот цртеж Оваа за нас софистицирана „тематика“ е растoварена од подлабока теоретска елаборација и е со намален интензитет на спектакуларност. Тоа се должи на парафразираната „егзактна“ дефиниција: прикажаниот предмет да се сведе на изведбата само со линијата, односно контурата, при

Повеќе

Предавање на Аленка Грегорич

  Културен џетлег – Музеите во/и регионот   Музејот на современа уметност заедно со Проектниот простор Прес ту егзит ве покануваат на предавање на Аленка Грегорич, уметничка директорка и кураторка во Градската уметничка галерија во Љубљана.   Предавањето ќе се одржи на 18.12.2017 (понеделник) во Музејот на современа уметност во

Повеќе

Мира Гаќина

Повеќе

Петар Хаџи Бошков: Дела на хартија

Музеј на современата уметност 20. јуни – 01. август, 2017 Дела на хартија за прв пат низ ретроспективен преглед ги претставува графичкиот и цртачкиот опус на еден од најзначајните македонски скулптори Петар Хаџи Бошков (Скопје 1928 – 2015). Цртежот и графиката претставуваат значаен сегмент од создавањето на неговиот скулпторски опус,

Повеќе

Петта уметничка лабораторија

На 5-тата уметничка лабораторија во соработка со НУ Музејот на современата уметност ќе експериментираме со уметност од рециклирани материјали. Затоа деновиве соберете се што ви се чини дека може да се претвори во нешто друго, како на пример опаковката од млекото можеби ќе стане некој робот, или старите копчиња ќе станат

Повеќе

Мисија и визија

МИСИЈА И ВИЗИЈА Мисија Музејот на современата уметност – Скопје е симбол на солидарноста, која како трајна вредност останува врежана во колективната меморија на македонската јавност. МСУ – Skopje, е прв музеј на современата уметност на Балканот и е најкомпетентна установа, чија дејност е откривање, негување и ширење на високите

Повеќе

Михајло Арсовски – плакати

Михајло Арсовски е роден на 9 јули 1937 година во Скопје, во фотографско семејство, левичари, кое по Втората светска војна се сели во Загреб. Веќе кон средината на 60-ттите години создава свој препознатлив визуелен јазик со спојување на колажот, фотомонтажата, типографските цитати, често потенцирајќи го токму пикторалното и визуелното влијание.

Повеќе

„Заборавените македонски уметници“ започнува со изложбата на плакати од Михајло Арсовски

Заборавените во МСУ Михајло Арсовски е првиот автор од циклусот Заборавените македонски уметници. Овој циклус има за цел да го истакне значењето на македонските уметници кои придонеле за формирање на уметничката сцена надвор од татковината, но, за жал, во неа не се доволно застапени, ниту им е оддадена почитта што,

Повеќе

Аквизиции – донации 2012-2016

Можноста да се создаде одбрана и квалитетна колекција на современи ликовни дела, создадени од уметници од земјата и од странство со различни естетско-ликовни ориентации, е акција на Музејот уште од неговото создавање. Така создаваната колекција содржи специфичности што ја одделуваат од другите музеи од ваков карактер и ја прават особено

Повеќе