Годишна програма на Музејот на современа уметност

Почитувани пријатели на современата уметност, Благодарејќи на успешниот и професионален тим, Музејот на современата уметност – Скопје успеа да ги искачи своите високи цели еднакви на светските музејски центри. И покрај двете исклучително тешки пандемиски години во кои беше ограничена нашата слобода, музејот продолжи да пулсира како светилник, пренесувајќи ја

Повеќе

Аквизиции – донации 2017-2021

Музеј на современата уметност 02. април – 15. мај, 2022 Изложбата ќе го презентира обемот и квалитетот на она што е добиено по пат на откуп и донации во последните пет години. Една од позначајните донации е оставнината на почитуваната проф. д-р Радмила Угринова – Скаловска, донација од 36 уметнички

Повеќе

МСУ водич

Музејот на современата уметност-Скопје започнува музејско водење низ тековните изложби, секоја сабота од 13 до 14 часот. Водич на турите ќе биде кустосот од Одделот за едукација и музејско водење Бојана Јанева. Оваа сабота на 12 март ќе ве прошетаме низ две изложби. Поставката „Се што ни е заедничко“, во

Повеќе