Сантијаго Забала: Уметноста и глобалното враќaње кон поредокот – интернет предавање

Музеј на современата уметност Скопје Четврток, 29. октомври, 2020 | почеток во 18,30 ч. Музејот на современата уметност – Скопје во рамките на Интердисциплинарната програма започнува со онлајн предавања со наслов „Без/редие во светот на уметноста“. Предавачи во рамки на програмата се водечки автори, теоретичари и експерти околу актуелни прашања

Повеќе