НЕФИГУРАТИВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО 60-ТИТЕ

СКУЛПТУРА – ОБЈЕКТ – СЛИКА ОД ЗБИРКИТЕ НА МСУ, СКОПЈЕ За карактерот на изложбава се битни неколку моменти. Пред сè, изборот на експонатите, што ја одредува концепцијата, е направен исклучиво од колекцијата на Музејот, во кој се депонирани најмногу дела од 60-тите години. Релевантни за вака осмислениот преглед на ситуацијата

Повеќе

Таписерија

Таписеријата е посебен и специфичен дел од визуелните уметности. Како дел од “убавите уметности” таа во себе содржи повеќе елементи и од ликовната уметност, кои со взаемно испреплетување ја создаваат нејзината естетика. Таписеристот (низ вековите а и денес) мора да ги познава технолошките постапки кои се применуваат во изработката на

Повеќе

Sculptural

Повеќе

Скулптурално

08. 10. 2016 Паралелно со проектот Кале културна тврдина, Музејот на современата уметност со проектот Скулптурално започна со развивањето на уште еден долгорочен проект посветен на скопското брдо Кале. Скулптурално e проект кој опфаќа осум скулпторски и site-specific инсталации во паркот и пошироката околина на Музејот. Како што упатува насловот,

Повеќе