EN

Драгутин Аврамовски Гуте

Роден Куманово | 1931-1988

Колекцијата на МСУ вклучува вкупно 24 дела од Драгутин Аврамовски Гуте, од кои пет слики, 4 цртежи и 15 графики, настанати во периодот меѓу 1955/1988.

Ви презентираме 11 дела на Драгутин во техниките: масло на платно, дрворез на хартија, во комбинирана техника…
Готска катедрала, 1961 | Црвени акценти, 1965 | Композиција 1, 1974 | Композиција 2, 1976 | Мртвиот град Стоби, 1965 | Реквием за 26 јули, 1966 | Слика, 1963 | Мојот свет, 1966 | Утро во Ломбардија, 1959 | Глава , 1965 | Композиција бр. 12, 1962

Претходни изданија