Публикации Големото стакло 12/13 2000/2001
EN

Големото стакло 12/13 2000/2001

Содржина

Тема: Среќна Нова 2000
Д-р Небојша Вилиќ: НАДВОР! Уметникот наспроти општествената вистинитост
Марика Бочварова: Повеселата страна на секојдневието во 90-тите
Валентино Димитровски: Секојдневен дрангулариум
Соња Абаџиева, Жена & машина
Лазо Плавевски: Замореност

Авторски страници
Антони Мазневски: Цртежи

Филм
Луц Бекер: Ејзенштајн во Мексико

Превод
Виктор Бргин: Фрагменти за и од Вениз

Дизајн
Соња Абаџиева: Никола Ефтимов – Fashion Body Art

Фокус
Пјер Рестани: Ефекти на глобализацијата (за Томе Аџиевски)
“The Big Circus’ Fanny Products” of Tome Adzievski at OPEN 2000, Lido

Изложби
Искра Димитрова, Бинарен контАКТ (Бојан Иванов)
Исмет Рамиќевиќ, Јарбол (Марика Бочварова Плавевска)
Весна Дунимаглоска; Ирена Паскали (Нада Пешева)

Нови книги:
1. 359’ BOOKS
2. Вилиќ, Few Candies for Venice
3.Соња Абаџиева: Длабоко дишење, Преобразби

 

Големото стакло_The Large Glass Magazine, 12-13, 2000 (Превземи во ПДФ)

Содржина

Тема: Што беше уметноста на 20. век?

Соња Абаџиева: Збогум на утопијата?

Емил Алексиев: Каде тоа ние одиме?

Џинива Андерсон: Уметничкото дело – вистинско животно сензорно искуство

Луц Бекер: Индустриската војна

Небојша Вилиќ, Јозеф Косут – ‘untitled statement’

Јеша Денегри: Индивидуална акција

Валентино Димитровски: Феноменот на уметноста на 20. век

Харалд Земан: Револуцијата на поединецот

Бојан Иванов: Делото што го нема

Кристо / Жан Клод: Ургентност на создавањето

Берал Мадра: Што беше уметноста на 20. век? Империјализам?

Томас МекЕвили: Втората книга за бесконечноста

Матко Мештровиќ: Самоспознавање

Катрин Мие: Ален Жаке – Канта за полевање 1972-75

Лилјана Неделковска: “Впрочем, секогаш другите се тие што умираат”

Џон Петер Нилсон: Од реалност до фикцијата и назад

Ханс Улрих Обрист: Допир на крајностите. Разговор со Густав Мецгер

Борис Петковски: Еден дел од Европа – Македонската уметност на 20.век

Антје фон Гравениц: “Големото стакло” и вратата на “Градива” низ стакло – Наследството на Дишан помеѓу сомневањето и избавувањето

Итару Хирано: Транзиција

 

Големото стакло_The Large Glass, 11, 2000 (Превземи во ПДФ)

Содржина

Тема: (Нео)Егзисентцијализам
Антје фон Гравениц, Време на новиот егзистенцијализам?
Валентино Димитровски, Феноменот на “новиот егзистенцијализам“
Лилјана Неделковска, Уметноста како “несреќна свест“
Соња Абаџиева, Gutai Body енформел
Конча Пирковска, Другоста на битието-реална идеја на пеколот (Родољуб Анастасов)
Марика Бочварова, Силуети во простор (Стефан Маневски)
Лилјана Неделковска, Станко Павлески – Барок во едно
Соња Абаџиева, Нихилизам over all (Џевдет Џафа)

Авторски страници
Драган Петковиќ, Дијалог со Моне

Критички став
Хироши Минамишима, Кон заборав на идентитетот
Деан Буѓевац, Во подножјето на убавото (Тони Мазневски)

Фото-есеи
Венециско биенале 1999/ По ѕидот-Стокхолм, октомври 1999/ Нарцизми-Текст(ури) на (его) лицето во ликовните претстави на македонските авторки, МСУ Скопје, јуни 1999

Изложби
Ордан Петлевски: Човекот со златна рака; Атанас Атансовски: Кула за битието; Роберт Јанкулоски: See You See Me; Оливер Мусовик: Собување; Полски плакaт

 

Големото стакло_The Large Glass, 9-10, 1999 (Превземи во ПДФ)
 

СОДРЖИНА

Тема:

Концептуална уметност ?

Валентино Димитровски: Концептуалната уметност како феномен на преиспитување на природата на уметноста во шеесеттите и седумдесеттите години на светската сцена

Д-р Владимир Величковски: Фрагментарни вредности

Д-р Небојша Вилиќ и Бојан Иванов: Одблесоци на концептуалната уметност (Македонија)

Соња Абаџиева: Душан Перчинков – Преструктурирање на не-предметноста

Лазо Плавевски: Тито – Бужек

Марика Бочварова: Богдан Грабулески и Виолета Блажевска-постконцептуална практика

Сузана Милевска: Концептуалната уметност наспроти естетиката

Конча Пирковска: Текстуално тело – концептуално дело

Бранка Стипанчиќ: “Заостанати работи, ограничени работи и напредни работи” 1974 – 1996, интервју со Горан Трбулјак

Нада Берош: Од Езотеријата на Горгона до Weekend-Art дематеријализацијата

Интервју
Жан-Ибер Мартен, (Моно) – полифонија, разговарала Соња Абаџиева

Поводи
Д-р Борис Петковски, Сеќавања за Лубарда и Мазев

Филм
Луц Бекер: Целулоидни лаги -Филмот и пропагандата во Германија

Дизајн
Соња Абаџиева: Милчо Серафимовски – Екстензија и повнатрешнување на дизајнот

Теорија
Ивица Џепаровски: Уметничкото дело како артефакт во “Светот на уметноста” – Артур Данто и Џорџ Хики

Изложби во фокус
Зрачења -Рецентна македонска ликовна уметност во Минхен и во Белград:
Јован Деспотовиќ, Зрачење на македонските уметници, Различни креативни енергии
Бригит Зоне, Возбудлива изложба
Мали големи приказни во Стокхолм
Хакан Нилсен, Уметниците како раскажувачи на историјата

Изложби
Александар Јанкуловски и Борис Николоски; Роберт Глигоров; Христина Иваноска; Моника Мотеска; Жанета Вангели; Владимир Бороевиќ; Славица Јанешлиева; Ана Стојковиќ; Дијана Томиќ; Екстензија на кадарот – Нова македонска фотографија.

 

Големото стакло_The Large Glass, 7-8, 1998/2000 (Превземи во ПДФ)

Содржина

Тема: Уметност со релација

Борис Петковски, Карактерот на ангажираната уметност во Македонија
Небојша Вилиќ, Кон “уметноста со релација“ на “Крајот на векот“; Македонски состојби: 1985-1997
Конча Пирковска, Тоталитарната артократија на Станковски
Небојша Вилиќ, Еден пример: Жанета Вангели
Соња Абаџиева, Томе Аџиевски: Враќање кон онтолошкиот статус на природата/околината
Марика Бочварова, Игор Тошевски
Луц Бекер, Аспекти на уметноста на Третиот Рајх

Преводи

Сузи Габлик, “Дело без смисла“ или “Етика на вниманието“
Микеле Буономо, Секој човек е Крал сонце, интервју со Јозеф Бојс
Хал Фостер, За една дефиниција на политиката на современата уметност

Авторски страници

Мирна Арсовска, E(scapes)

Изложби во фокус

ФЛУКСУС во МСУ, Скопје
Соња Абаџиева, Флуксус-Заштита од академски кристализации и апсолутизми, интервју со Габриеле Кнапштајн
Валентино Димитровски, Флуксус
Марина Абрамовиќ во МГС, Скопје
Сузана Милевска, Проектирање на висока енергија, интервју со Марина Абрамовиќ
Лилјана Неделковска, Проектот “Мост“ на Марина Абрамовиќ

Изложби

Паралели, проект на ИФА Берлин; Louis Cane Artiste Peintre: 1967-1997;
Маргарита Киселичка, Славчо Соколовски.

Книги

Ханс Белтинг: “Крајот на историјата на уметноста“

 

Големото стакло_The Large Glass 6, 1997 (Превземи ПДФ)

Содржина

Тони Крег


Лилјана Неделковска, Изложба на Тони Крег во Музејот на современата уметност, Скопје
Соња Абаџиева, Интервју со Тони Крег, Скулптура-фулкрум на материјата и мислата
Даниел Сутиф, Забите на Луси
Питер Скедал, Биг Бенг на Тони Крег

Авторски страници: Александар Станковски, Идеолошко-политичка дисјункција

Меѓународни изложби:
Валентино Димитровски, Dokumenta X
Соња Абаџиева, Skulptur Projekte, Muenster
Лилјана Неделковска, 47 Биенале во Венеција
Лазо Плавевски, Учеството на Македонија на 47 биенале во Венеција
Марика Бочварова, Стјуарт Дејвис во Пеги Гугенхајм, Венеција

In memoriam: Ордан Петлевски

Толкувања
Небојша Вилиќ, Елизабета Аврамовска

Изложби
Јован Шумковски; Благоја Маневски; Искра Димитрова;
Александар Ристески; Нови гласови, Фокс Талбот, Кит Арнет

 

Големото стакло_The Large Glass 5, 1997 (Превземи ПДФ)

Содржина

Тема: Аспекти на уметноста во пост-социјализмот

Македонија: Валентино Димитровски, Сегмент од актуелната ликовна “сцена“ во Македонија

Русија: Бранка Стипанчиќ, разговор со Виктор Мисијано

Хрватска: Желимир Кошчевиќ, Ни на небо, ни на земја, но сепак…

Украина: Марта Кузма, Критериумите во современата уметност

Полска: Бранка Стипанчиќ, Конструкции во процес, разговор со Марија Васко

Србија: Ирина Суботиќ, Врз Искуствата на меморијата

Авторски страници: Жанета Вангели, Македонски социјален експеримент, 1996

Интервју: Јајои Кусама, разговарала Соња Абаџиева

Толкувања:
Небојша Вилиќ, Was ist pop? Pop ist ein Phanomen. Pop existiert als Kultur, als Denkweise und als Industrie
Лилјана Неделковска, Тони Мазневски

Нови технологии:
Тадеуш Мичка, За промената на комуникациите во модерната култура

Превод: Жан-Ибер Мартен, Дворецот Оарон – Curious & Mirabilia

Книги:
Димче Коцо

Изложби:
Херман Глекнер; Џевдет Џафа; Чифте Амам 2, Liquor amnii; Сол Левит

Големото-стакло_The-Large-Glass-4-1996 (Превземи ПДФ)

Содржина

46. Биенале во Венеција

Соња Абаџиева, Et in Venezia ego
Сузана Милевска, Хистероскопија: Анатомијата како судбина

4. Биенале во Истанбул
Валентино Димитровски, Orientation: The Vision of Art in a Paradoxical World

Авторски страници: Душан Перчинков: Тест за светлоотпорност на боите

Толкувања:
Лилјана Неделковска, Другиот говор на Искра Димитрова
Небојша Вилиќ, Moving Images

Интервју: Дејв Хики, разговорал Сол Остроу

Книги:
Валентино Димитровски, Небојша Вилиќ: States of Changes?

Изложби:
Томас Мекевили, Симон Шемов; Ристо Лозаноски; Анри Картие Бресон; 9 ½ Нова Македонска уметност; Приказни за погледот; Ристо Калчевски, Современа уметност од Дрезден, Благоја Маневски; 26 графичка изложба на ДЛУМ; 12 современи македонски уметници

Големото стакло_The Large Glass 3, 1996 (Превземи ПДФ)

Содржина

Тема: Инсталации

 

Небојша Вилиќ, Инсталации: предизвик или нужност?
Соња Абаџиева, Нарцис, Јанус…барање на идентитетот
Небојша Вилиќ, Show Versus Topic (Биенале во Сао Паоло)

 

Актуелно:
Лорен Седофски, Биенале во венеција, интервју со Жан Клер
Денис Купер и Гери Индијана, Pulp the Hype on the Q.T. (Евтини приказни)

 

Авторски страници: Јован Шумковски

 

Толкувања:
Лилјана Неделковска, Sponsus&Sponsa (Благоја Маневски)
Сузана Милевска, Телото во добата на електронската револуција

 

Интервју: Соња Абаџиева, Петмината од Грузија

 

Интермедија:
Ролан Барт, Лицето на Грета Гарбо
Брајан Ино, Просторот за пишување

 

Позајмени рецензии: Доналд Каспит, Франческо Клементе

 

Изложби:
Жанета Вангели: Порта; Недко Солаков, Суеверниот човек; I Меѓународно графичко триенале Битола; Графиката во СР Германија во 70-те; Андре Кертес: фотографии 1926-1982

 

Книги
Информации
Преводи-Теорија: Ервин Панофски, Et in arcadia ego

Големото стакло_Large Glass 2, 1995 (Превземи ПДФ)

Содржина:

Тема: Уметникот/уметноста денес
Соња Абаџиева, Враќање во орбитата?

45. Биенале во Венеција:
Лилјана Неделковска, Главни точки на уметноста, 45 Биенале во Венеција
Зоран Петровски, Глигор Стефанов и Петре Николоски
Соња Абаџиева, Глигор Стефанов-Алегорија на светлината
Лилјана Неделковска, Петре Николоски

Интервју: Герхард Рихтер

Авторски страници: Лазо Плавевски, Водени линии и египетски мотиви

Омаж:
Д-р Штефка Цобељ, Борко Лазески-еден од учениците на Андре Лот во Париз
Димитар Кондовски, Во ерата на влекачите, разговарал со Зоран Петровски

Д-р Борис Петковски, Сликите на Петар Мазев или пресметка со постоењето

Изложби; Книги; Информации

Преводи:
Томас Мекевили, Историја, квалитет, глобализам
Томас Мекевили: Пост-модерн

Големото стакло_The Large Glass 1, 1995 (Превземи ПДФ)