Марина Лешкова: Приказна за изгубениот рај

04.09.2012 – 21.09.2012 Веќе оддамна позната во јавноста, повремено отсутна од ликовната сцена, Марина Лешкова, за неа и за мене, како куратор, ова е еден нов процес низ кој ги развиваме нашите нови искуства, теории и лични доживувања, како и моќта на поврзувањето на ликовните елементи со емоции и сенс

Continue reading

Жељко Кипке: Поздрави од Загреб

25.10.2012 – 19.11.2012 Поздрав од Загреб е прикаска за невидливиот Загреб во четири целини. Клетви врз неговите културни институции, ревизија на некогашните собиралишта на уметниците, надзор над главниот полициски двор или поставување фиктивни споменици на неговите најатрактивни плоштади и паркови се сегменти на невидливата преобразба на хрватската метропола. Споменатите програми

Continue reading