Тони Крег
EN

Тони Крег

Каталог од самостојна изложба

Издавач: МСУ, Скопје 1997

(80 стр., ц/б репродукции)

Интервју со уметникот на македонски и англиски

*ограничен тираж

Previous Issues