Ордан Петлевски
EN

Ордан Петлевски

Монографија

Текстови на: Јасмина Бавољак, Желимир Кошчевиќ, Сибила Петлевски, Валентино Димитровски, Тонко Мароевиќ

Издавачи: Галерија Кловичеви Двори, Загреб и Музеј на современата уметност, Скопје 1999

(227 стр., колор репродукции, мек повез, текстови на македонски, хрватски и англиски)

Претходни изданија