Публикации Оливер Мусовиќ: Соседи 2-Дворот
EN

Оливер Мусовиќ: Соседи 2-Дворот

 

 

Каталог од самостојна изложба

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2002

Автор:

Соња Абаџиева

Текст:

Соња Абаџиева

Ликовно уредување:

Оливер Мусовиќ

Фотографија:

Бернт Ботленднер, Марко Георгиев, Христина Иваноска, Оливер Мусовиќ

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез

Број на страни

36

ISBN 9989-703-48-5

Oliver Musovic_Sosedi_2_Dvorot

Претходни изданија