Новости Излезе новото издание на Large Glass
EN

Излезе новото издание на Large Glass

Списанието Големото стакло кое во издание на Музејот на современата уметност излегува на англиски јазик како The Large Glass Journal во новиот број 33/34 за 2022 година овозможува критички пристап кон различни аспекти  поврзани со (не)видливоста на Ромите, вклучувајќи текстови, визуелни проекти и други прилози кои ја тематизираат нивната  општествена исклученост. (Не)видливоста на ромите поставена во различни општествени контексти подразбира форми на системско насилство, стратегии на препознавање и стигматизирање, уметнички и културни репрезентации кои ја засилуваат другостa, резултирајќи во ситуации во кои поединци и групи стануваат изолирани, (не)видливо опстојувајќи на општествените рабови. Оттаму, овој број ја покренува темата за (не)видиливоста на Ромите како етичка обврска денес преку прилози за нивната култура, историја, традиција како и ангажирани уметнички проекти во овој контекст.

Автори застапени во овој број на Големото Стакло се: Даниел Бекер (уметник), Кимо Грaнквист (професор по Pомски студии на Универзитетот во Хелсинки, Финска), Jоана Варша (кураторка) Естер Гиoјрги (професорка по Историја на Универзитетот по хуманистика во Будимпешта, Унгарија), Јуст Вандебруг (уметник), Сузана Милевска (теоретичарка и кураторка), Ивана Хаџиевска (историчарка), Моника Вајхерт (професорка по новинарство и комуникација на Универзитетот за Општествени науки во Варшава, Полска), Михаил Стојановски (Советник во Европскиот центар за ромски права), Аманда Буткес (професорка на Универзитетот Гуалф, Канада), Мира Гаќина (кураторка и директорка на Музејот на современата уметност во Скопје).

Уредник на списанието е Тихомир Топузовски.

Дизајн: Private Print

Списанието се печати со поддршка на Министерството за култура