Енформел и релации: скулптура 1960-1970
EN

Енформел и релации: скулптура 1960-1970

Каталог

Тескт: Марика Бочварова Плавевска

Издавач: МСУ, Скопје 2009

(56 стр., ц/б репродукции, мек повез, резиме на англиски)

Претходни изданија