Вим Вендерс и неговите филмови
EN

Вим Вендерс и неговите филмови

Приредил: Мирослав Поповиќ

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје

Едиција: Playtime

(120 страни, црно/бели илустрации)

Previous Issues