Административни акти
EN

Административни акти

Годишен план за спречување на корупција (pdf)

Упатство за спроведување на јавни набавки во НУ МСУ Скопје (pdf)


Заштита на лични податоци:

Јован Грданоски, на работно место Раководител на Сектор за административни, општи и правни работи, се определува за офицер за заштита на личните податоци во НУ МСУ Скопје.


Заштита на укажувачи:

Јавна информација: како службено лице, кое се грижи за заштитата на укажувачите во НУ МСУ Скопје, именуван е Јован Грданоски, Раководител на Сектор за административно општи и правни работи.

Контакт: 070 588 939 | jovangrdanoski@yahoo.cominfo@msu.mk