The Large Glass Journal сега достапeн во ПДФ
EN

The Large Glass Journal сега достапeн во ПДФ

Двата броја од обновеното издание на Големото стакло, што почнувајќи од 2018 година Музејот на современата уметност го публикува на англиски јазик под наслов The Large Glass Journal, од сега е достапно бесплатно во ПДФ формат.

Првиот број од обновеното списание The Large Glass 25/26 од 2018 е тематски посветено на активизмот во уметноста како форма на политички протест.

Вториот број 27/28 од 2019 е фокусиран на постхуманизмот, вклучувајќи есеи, уметнички проекти и извештаи, кои критички дискутираат и презентираат различни гледишта во врска со темата.